About us

Our mission: To give people and organizations a future.  Kienbaum is here for you worldwide – in 13 countries on 4 continents.

Kienbaum has been operating in the Czech Republic since 1996. During that time, we have built a strong market position and become a key market player in the field of Executive Search, Management Consulting and Compensation and Benefits.

We specialize primarily in managerial and strategic positions in Automotive, Manufacturing&Engineering, Logistics and Retail.

Leading by #WePowerement
#Turningpotentialtoprogress

Follow our job portal!
Výroba a průmysl

HSE Manager

• Zodpovědnost za řízení a zavádění HSE standardů a příslušných procesů
• Vedení, motivace a rozvoj 5členného týmu
• Znalost příslušných technických požadavků v HSE a zajištění souladu s regulačními požadavky a zásadami společnosti
• Zodpovědnost za plnění všech bezpečnostních auditů
• Plánování a kontrola rozpočtu a dodržování všech interních a externích norem
• Analýza rizik a následná implementace opatření k minimalizaci nehod, materiálních škod, bezpečnostních incidentů a dopadů na životní prostředí
• Podpora při realizaci nových projektů
• Úzká spolupráce s regionálními týmy
• Zodpovědnost za údržbu a kontrolu systémů PO a BOZP
• Reporting na ředitele závodu

Markéta Uhlíková
+420 605 865 173

Ref. č: 91104/HSE
Výroba a průmysl

Financial Manager

• Profesionální leadership a další strategický rozvoj a spolupráce v oblasti financí, controllingu, nákupu, HR, risk&compliance a IT
• Definování a vývoj HR strategie
• Utváření firemní kultury
• Zodpovědnost za vypracování, sledování a plnění podnikových c cílů a návrhy na zlepšení
• Koordinace tvorby měsíčních a ročních finančních výkazů a plánu likvidity, tvorba ročního finančního plánu
• Příprava analýz a statistik firemních ukazatelů (např. vývoj cash flow, obratu a ziskovosti) a stanovení možných opatření
• Implementace nových systémů a procesů v oblasti projektového managementu
• Další rozvoj zaměstnanců

Lucie Dušková
+420 734 346 663

Ref. č: 91102/AFM
Ekonomika a podnikové finance

Senior Accountant

• Kontrola a správa účetních transakcí ve společnosti
• Zodpovědnost za dodržování účetních pravidel, českých i mezinárodních standardů a daní
• Zpracovávání finančních výkazů
• Zpracování reportů, analýz a jejich prezentace vedení společnosti
• Zodpovědnost za účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
• Podílení se na tvorbě interních předpisů

Lucie Dušková
+420 734 346 663

Ref. č: 91102//SA