25 years of our experience for your career success
Prodej a obchod

Business Development Manager

Navazování nových obchodních vztahů
Technický podpora a poradenství nových a stávajících klientů
Zajišťování kompletního procesu objednávky od podpisu smlouvy po doručení
produktu zákazníkovi (technická podpora, koordinace dopravy, hlídání termínů, zajišťování faktur)
Tvorba obchodních kalkulací a nabídek
Aktualizace databáze dealerů a její rozšiřování
Aktivní prezentace společnosti a jejich produktů
Komunikace a reporting do mateřské společnosti

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9901/BDM.
Vrcholový management

Country Manager CZ

Strategické řízení společnosti
Určování a rozvoj firemní strategie
Reprezentace společnosti vůči zákazníkům, institucím…
Finanční, personální a obchodní plánování
Rozvoj vztahů s klíčovými a novými zákazníky
Vyhledávání nových obchodních příležitostí
Sledování potřeb zákazníků a zajištění jejich realizace

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9812/MD.
Personalistika a lidské zdroje

HR Manager

Vedení týmu 10 podřízených, jejich rozvoj a podpora v odborném růstu
Vytvoření strategického HR plánu
Zajišťování vzdělávání a dalšího rozvoje pracovníků, tvorba koncepcí ve vzdělávání
Podpora manažerů při zavádění změn, posilování jejich vůdčích schopností
Nastavení a udržování efektivní komunikační sítě mezi jednotlivými zaměstnanci
Tvorba hodnotících a benefitních systémů, motivace pracovníků
Výběrová řízení, onboarding
Komunikace napříč společností, úzká kooperace s vedením společnosti
Pravidelný reporting na ředitele a na centrálu společnosti v zahraničí

Lucie Dušková
+420 734 346 663

Ref. č: 9811/HRM.
Kvalita a kontrola jakosti

Suppliers Quality Assurance / Specialista pro rozvoj dodavatelů

Kompletní starost o portfolio dodavatelů
Vytváření a udržování stabilní a spolehlivé dodavatelské zá-kladny
Rozvoj stávajících dodavatelů
Zlepšování systému dodávek, kontrola dodavatelů
Kvalitativní dohled nad procesem vzorkování a zavedení produktu do výroby
Účast na externích i interních auditech a jejich vyhodnoco-vání
Řešení reklamací a kontrola nápravných opatření u dodava-telů

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 9810/SQA+
Ekonomika a podnikové finance

Global SAP CO Consultant

Zodpovědnost za implementaci controllingových procesů v novém prostředí SAP HANA na globální úrovni
Podpora všech závodů při analýzách a realizaci byznysových případů v modulu SAP CO
Zodpovědnost za modul SAP CO, za aktualizace controllingo-vých procesů včetně customizace
Plánování a školení uživatelů SAP CO
S ostatními SAP consultanty koordinace optimálního rozhraní mezi dalšími SAP moduly

Lucie Dušková
+420 734 346 663

Ref. č: 9810/SAP
Logistika a doprava

Ředitel závodu

Komplexní odpovědnost za výstavbu a uvedení celého závodu do provozu
Odpovědnost za následný provoz, výkonnosti výroby, kvality výrobků, kontroly atd.
Pravidelný reporting všech klíčových údajů mateřské společnosti
Identifikace osvědčených postupů v řízení výroby a jejich zavádění
Průběžné sledování procesů s cílem zajistit optimalizační potenciál v celém hodnotovém řetězci
Provádění strategií v souladu s pokyny a vizemi mateřské společnosti, zajištění jasného souladu a zaměření
Zajištění dodržování všech bezpečnostních postupů v závodě
Integrující, důvěryhodná, vděčná a obezřetná spolupráce s vedením a zaměstnanci
Disciplinované, profesionální a zároveň motivující vedení zaměstnanců
Průběžná optimalizace, neustálé zlepšování celkového obrazu závodu ve všech oblas-tech (stroje a personál)
Zastoupení společnosti

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9810/WL..
News: From experts to experts