25 years of our experience for your career success
Ekonomika a podnikové finance

FINANCIAL CONTROLLER

• Nastavování controllingu a reportingu společnosti
• Sledování rozpočtu a jeho plnění
• Management nákladů
• Zpracování reportů, analýz a jejich vyhodnocení pro management společnosti
• Sestavování nákladových, výrobkových kalkulací a jejich kontrola
• Podílení se na vypracování měsíčních, kvartálních, ročních závěrek a konsolidací
• Úzká spolupráce s kolegy z ostatních oddělení na lokální i mezinárodní úrovni

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 9803/FCL
Kvalita a kontrola jakosti

Senior Quality Engineer

• Zodpovědnost za plnění požadavků ze strany klientů
• Plánování kvality jako podpora projektového řízení v rámci vývoje produktu / procesu
• Řešení a zpracování reklamací v sériové fázi nových i stávajících projektů
• Zastupování společnosti u zákazníků – služební cesty do zahraničí
• Návrhy nápravných opatření, analýza indikátorů kvality a tvorba kontrolních plánů.
• Komunikace s ostatními odděleními v rámci zlepšování celkového výrobního procesu.
• Interní, certifikační a zákaznické audity
• Spolupráce a rozvoj lidí zodpovědných za operativní zajištění požadované kvality
• Aktivní podpora ve výrobě při optimalizaci procesů

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 908.014
Logistika a doprava

VEDOUCÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY / TEAM LEADER SUPPLY CHAIN (9803/TLS)

• Plánování a koordinace veškerých logistických procesů svěřeného projektu
• Zajištění materiálu pro výrobu, nastavování výrobního plánu a naplnění dodávek produktů zákazníkovi
• Objednávání a plánování materiálu pro výrobu
• Okamžité řešení odvolávek
• Vedení týmu plánovačů výroby – 5 - 10 lidí
• Spolupráce s ostatními odděleními v rámci nakupování a hodnocení dodavatelů
• Zodpovědnost za evidenci a stav zásob včetně jejich inventarizace
• Komunikace s dodavateli i zákazníky
• Plánování, administrace zakázek
• Hlídání termínů zakázek
• Navrhování opatření k zlepšení

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 9803/TLS
Vrcholový management

GENERAL MANAGER

• Strategické řízení firmy
• Odpovědnost za provoz celého závodu s 650 zaměstnanci
• Jednání s klíčovými zákazníky společnosti
• Vedení a motivace manažerského týmu
• Kontrola a řízení nákladů
• Zajištění požadovaných standardů kvality výroby a bezpečnosti práce
• Zvyšování produktivity práce

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 9803/GM+
Ekonomika a podnikové finance

Finanční Manažer

• Vedení finančního oddělení a týmu spolupracovníků, jejich motivace a rozvoj
• Řízení finančního a výrobního controllingu
• Sledování nákladů ve výrobě (na materiál, práci, stroje)
• Zodpovědnost za nákladové kalkulace na výrobky
• Nastavování procesů a postupů v controllingu
• Finanční plánování, dohled nad dodržováním plánu
• Monitoring odchylek od plánu a návrhy jejich řešení
• Spolupráce na optimalizaci výrobních procesů, hledání možností úspor
• Reporting vedení společnosti

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 908.027
Informační technologie

IT Specialista

• Zpracování Trouble ticket – 1st level support
• Technická podpora kolegů (instalace OS, konfigurace zařízení, archivace dat, W10, Office 365)
• Agenda uživatelských účtů a oprávnění
• Správa monitorovacích a zálohovacích systémů

Kateřina Klímová
+420 734 346 663

Ref. č: 908.002B
News: From experts to experts