Našich 25 let zkušeností k vaší úspěšné kariérní cestě
Prodej a obchod

Generální ředitel CZ/SK

Vedení regionu České a Slovenské republiky
Řízení manažerů jednotlivých společností
Reprezentace společnosti vůči zákazníkům, institucím
Podílení se na tvorbě strategie společnosti s členy představenstva
Rozvoj vztahů s klíčovými a novými zákazníky
Nastavení cílů podřízených organizačních jednotek a následná kontro-la hospodaření
Identifikace a vyjednávání nových obchodních příležitostí

Lucie Dušková
+420 731 890 944

Ref. č: 9810/GMCZ
Výroba a průmysl

TECHNICKÝ ŘEDITEL

Řízení technického úseku, zajišťování technických poža-davků výroby
Vedení týmu technického úseku, jeho restrukturalizace a rozvoj
Vedení a motivace spolupracovníků
Plánování technických řešení, technická příprava výroby, údržba
Plánování zdrojů (investiční a nákladové rozpočty)
Kompletní péče o procesy v rámci výroby (včetně hodno-cení jejich efektivity a návrhů na zlepšení)
Plánování nových výrobních linek, navazujících procesů a technologií
Zpracování technické dokumentace a zajištění plynulosti sériové výroby
Úzká spolupráce s ostatními odděleními – obchodním, vý-robním a kvalitou
Reporting řediteli společnosti

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 9810/TR
Logistika a doprava

Ředitel závodu

Komplexní odpovědnost za výstavbu a uvedení celého závodu do provozu
Odpovědnost za následný provoz, výkonnosti výroby, kvality výrobků, kontroly atd.
Pravidelný reporting všech klíčových údajů mateřské společnosti
Identifikace osvědčených postupů v řízení výroby a jejich zavádění
Průběžné sledování procesů s cílem zajistit optimalizační potenciál v celém hodnotovém řetězci
Provádění strategií v souladu s pokyny a vizemi mateřské společnosti, zajištění jasného souladu a zaměření
Zajištění dodržování všech bezpečnostních postupů v závodě
Integrující, důvěryhodná, vděčná a obezřetná spolupráce s vedením a zaměstnanci
Disciplinované, profesionální a zároveň motivující vedení zaměstnanců
Průběžná optimalizace, neustálé zlepšování celkového obrazu závodu ve všech oblas-tech (stroje a personál)
Zastoupení společnosti

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9810/WL
Personalistika a lidské zdroje

HR Manager

Kompletní odpovědnost za realizaci všech strategických a operativních témat v oblasti lidských zdrojů
Nastavení všech personálních procesů v závodě, zejména plánování náboru a nástupu na základě harmonogramu projektu
Úzká spolupráce s vedením mateřské společnosti v zahraničí
Kontaktní osoba pro zúčastněné strany, zejména v prvních měsících
Zajištění všech pracovněprávních a sociálněprávních kompetencí a rámcových podmínek
Zajištění správného účtování mezd a platů
Zavedení a rozšíření nejmodernějšího řízení lidských zdrojů v celém životním cyklu za-městnance
Odpovědnost za budování značky zaměstnavatele a nábor zaměstnanců
Personální controlling
Kontaktní osoba pro otázky dodržování předpisů a pro úřady
Spolupráce s externími partnery
Vedení, budování a rozvoj týmu

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9810/HR
Ekonomika a podnikové finance

Vedoucí Controllingu

Vedení oddělení finančního controllingu a týmu spolupracovníků, jejich motivace a rozvoj
Řízení finančního a výrobního controllingu
Sledování nákladů ve výrobě (na materiál, práci, stroje)
Zodpovědnost za nákladové kalkulace na výrobky
Nastavování procesů a postupů v controllingu
Spolupráce na optimalizaci výrobních procesů, hledání možností úspor
Reporting vedení společnosti

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9809/VC
Marketing

Digital Marketing Consultant

Rozvoj procesů digitálních marketingových kampaní pro místní a mezinárodní zákazníky a trhy
Vytváření koncepce přímých marketingových cest napříč kanály a daty s vysokým stupněm automatizace a personalizace s cílem získat nové potenciální zákazníky a posílit Up- / Cross-Selling
Nastavení a provoz digitálních marketingových kampaní (PPC, PPL)
Poradenství jednotlivým zemím v operativních a strategických otázkách týkajících se marketingové automatizace a výkonnostního marketingu
Podílení se na tvorbě marketingového obsahu a návrhu řešení SEO

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9809/DMC
Aktuality: Odborníci odborníkům