O nás

Již přes dvacet let působíme v České republice v oblasti Executive Search. Za tu dobu jsme si vybudo-
vali významnou síť klientů a stali jsme se klíčovým hráčem na trhu. Specializujeme se především na
manažerské a strategické pozice v automotive, strojírenské výrobě, logistice a v retail.
Našim klientům poskytujeme také Management Consulting a Market Mapping, aby i díky nám doká-
zali posílit pozici na trhu, úspěšně rozšířit stávající konkurenční výhodu a dosáhnout ziskového růstu.
Ve spolupráci s naší mateřskou společností v Německu vydáme již řadu let studie odměňování zamě-
řené především na vedoucí pracovníky.


Leading by #WePowerement

Sledujte náš jobportal!
Informační technologie

SAP Help Desk

Contact for End- & Key-Users across the Group for system changes and settings
Quick support in technical issues as well as system and technical related documentation
The problem-solver in handling module-oriented incidents

Lucie Dušková
+420 734 346 663

Ref. č: 9908/SHD
Ekonomika a podnikové finance

Financial Controller

Sledování rozpočtu, jeho plnění, management nákladů
Zpracování reportů, analýz a jejich vyhodnocení pro management společnosti
Sestavování nákladových, výrobkových kalkulací a jejich kontrola
Podílení se na vypracování měsíčních, kvartálních, ročních závěrek a konsolidací
Úzká spolupráce s kolegy z ostatních oddělení na lokální i mezinárodní úrovni

Lucie Dušková
+420 734 346 663

Ref. č: 9908/FC+
Prodej a obchod

Head of Strategy and PMO

• Příprava a řízení strategických projektů společnosti
• Rozvoj a implementaci strategie dané země v úzké spolupráci s oddělením strategie CEE
• Vedení týmu
• Analýza strategických problémů a stanovení koncepce jejich řešení napříč funkčními oblastmi (nákup, prodej, marketing, atd.)
• Vytváření hypotéz pomocí analýzy / výsledků průzkumu pro diskuze založené na faktech
• Výběr analytických nástrojů a provádění pragmatické analýzy
• Vypracování doporučení založených na faktech
• Podpora oddělení udržitelného rozvoje
• Reporting CEO CZ

Sabina Vokálová
+420 734 140 118

Ref. č: 9908/SM

Chcete mít přehled o všech aktualitách
a otevřených pozicích?


Sledujte náš LinkedIn
Kienbaum CZ &SK

Aktuality, Novinky


Compensation Consulting
Studie odměňování vedoucích pracovníků a zaměstnanců v ČR
Studie odměňování v České republice pro rok 2020
Platy v České republice stouply v průměru o 3,5%
Salary Development Forecast
2020