O nás

Již přes dvacet let působíme v České republice v oblasti Executive Search. Za tu dobu jsme si vybudo-
vali významnou síť klientů a stali jsme se klíčovým hráčem na trhu. Specializujeme se především na
manažerské a strategické pozice v automotive, strojírenské výrobě, logistice a v retail.
Našim klientům poskytujeme také Management Consulting a Market Mapping, aby i díky nám doká-
zali posílit pozici na trhu, úspěšně rozšířit stávající konkurenční výhodu a dosáhnout ziskového růstu.
Ve spolupráci s naší mateřskou společností v Německu vydáme již řadu let studie odměňování zamě-
řené především na vedoucí pracovníky.


Leading by #WePowerement

Sledujte náš jobportal!
Personalistika a lidské zdroje

Learning and Development Manager

• Příprava strategie vzdělávacích a rozvojových aktivit v celé společnosti
• Identifikace vzdělávacích a rozvojových potřeb společnosti
• Nastavení nových vzdělávacích programů
• Rozvíjení a udržování veškerých klíčových vzdělávacích kanálů
• Aktualizace stávajících kurzů
• Nastavení procesů, nástrojů a rámců umožňující efektivní řízení kariéry / kariérního rozvoj
• Řízení vztahů s externími dodavateli služeb vzdělávání
• Analýza dat s cílem získat hluboké porozumění vzdělávacím potřebám
• Vedení týmu Learning and Development

Sabina Vokálová
+420 734 140 118

Ref. č: 9101.LDM
Výroba a průmysl

Plant Manager

Řízení veškerých činností závodu
Odpovědnost za produkci a odbyt, oblast logistiky, investic, plánování a údržby
Řízení materiálových dodávek
Identifikace, vyhodnocení a vykazování rizik, spolupráce na neustálém zlepšování závodu
Kontrola a řízení zaměstnanců, zodpovědnost za jejich další rozvoj a školení zaměstnaců
Operativní řešení krizových a problematických situací se zákazníky a dodavateli
Příprava ročních rozpočtů a formulace dlouhodobých strategických požadavků provozu
Reporting generálnímu řediteli společnosti

Lucie Dušková
+420 734 346 663

Ref. č: 9910/PM+
Vrcholový management

COUNTRY MANAGER

Strategické řízení společnosti v České republice
Stanovení firemních cílů a strategie pro jejich plnění
Finanční, personální a obchodní plánování
Reprezentace společnosti a jejích hodnot ve vztahu ke klíčovým zákazníkům a dodavatelům
Odpovědnost za obchod, operativu a optimalizaci nákladů
Rozvoj vztahů s klíčovými a novými zákazníky
Vyhledávání nových obchodních příležitostí
Sledování potřeb zákazníků a zajištění jejich realizace
Vedení a motivace týmu

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 9101/CM

Chcete mít přehled o všech aktualitách
a otevřených pozicích?


Sledujte náš LinkedIn
Kienbaum CZ &SK

Aktuality, Novinky


Compensation Consulting
Studie odměňování vedoucích pracovníků a zaměstnanců v ČR
Studie odměňování v České republice pro rok 2020
Platy v České republice stouply v průměru o 3,5%
Salary Development Forecast
2020