Našich 25 let zkušeností k vaší úspěšné kariérní cestě
Farmacie

Vedoucí a spolumajitel lékárny

• Vedení provozu lékárny
• Spolupráce na celém procesu zřizování lékárny
• Vedení zaměstnanců lékárny
• Zajištění ekonomické a administrativní činnosti spojené s
chodem lékárny
• Podílení se na firemní operativě
• Obchodní jednání

Kateřina Klímová
+420 734 346 663

Ref. č: 444VL
Ekonomika a podnikové finance

Vedoucí účtárny

• Kompletní vedení podvojného účetnictví
• Sestavení účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky
• Spolupráce s daňovým poradcem
• Příprava podkladů a účast na auditu
• Kontrola správnosti vedení účetnictví podle obecně závazných právních předpisů (českých účetních předpisů, daňových a dalších obecně závazných právních předpisů), eventuálně podle mezinárodních účetních standardů
• Příprava reportů a finančních analýz dle potřeb či požadavků vedení společnosti
• Komunikace a spolupráce s externími subjekty (např. daňový poradce, auditor, banka, finanční úřad)
• Vedení a motivace finančního oddělení

Kateřina Klímová
+420 734 346 663

Ref. č: 908.072.VU
Výroba a průmysl

Vedoucí výroby

• Koordinace a vedení týmu plánování výroby a vývozů
• Podílení se na firemní operativě
• Zavádění procesů ve výrobním závodě
• Kapacitní plánování a plánování vytíženosti výroby
• Identifikace, vyhodnocení a vykazování rizik, spolupráce na neustálém zlepšování závodu
• Operativní řešení krizových a problematických situací se zákazníky a dodavateli

Kateřina Klímová
+420 734 346 663

Ref. č: 908.061VV
Logistika a doprava

ŘEDITEL LOGISTIKY ČR

• Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu 20 podřízených pracovníků na jednotlivých pobočkách
• Řízení, koordinace a kontrola plynulosti logistiky
• Monitorování, analýzy, optimalizace provozních procesů a implementace nových procesů
• Zpracovávání krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých koncepcí silniční dopravy
• Stanovení rozvoje a cenové strategie dopravy
• Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery
• Udržování a rozvoj vztahů s klíčovými zákazníky
• Zpracování a vyhodnocování obchodních a ekonomických ukazatelů a analýz
• Předkládání návrhů na technická a technologická opatření a vybavení
• Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků společnosti
• Sledování rozpočtu a jeho plnění
• Reporting managementu společnosti
• Úzká spolupráce s kolegy z výroby, produktového oddělení a obchodu

Táňa Pavlíková
+420 732 886 171

Ref. č: 9805/LMB+
Vrcholový management

R&D MANAGER

• Vedení vývojového oddělení v lokálním závodě na Slovensku
• Vedení 20 členného týmu
• Řízení přidělených vývojových projektů a podpora technických řešení
• Podílení se na vývoji nových produktů podle interní metodiky společnosti
• Úzká spolupráce s produkt managementem a výrobou
• Úzká spolupráce s kolegy z R&D na mezinárodní úrovni
• Analýza technických specifikací a podnětů z výroby, návrhy zlepšení
• Dodržování požadované kvality, bezpečnosti, nákladů a výkonu ve výrobních procesech
• Reportování centrále společnosti

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 6805/RDM
Vrcholový management

PLANT MANAGER

• Strategické řízení firmy – stanovení firemních cílů a strategie pro jejich plnění (obrat, profit, podíly na trhu)
• Řízení veškerých aktivit výrobního závodu a jejich další rozvoj
• Vytváření podmínek pro zlepšování produktivity výrobních procesů
• Řízení, koordinace, motivace a kontrola výsledků práce vr-cholového managementu
• Identifikace, vyhodnocení a vykazování rizik, spolupráce na neustálém zlepšování závodu
• Zajištění požadovaných standardů kvality výroby
• Reprezentace společnosti a jejích hodnot ve vztahu ke klíčo-vým zákazníkům, dodavatelům a dalším partnerským sub-jektům
• Operativní řešení krizových a problematických situací se zákazníky a dodavateli
• Rozvoj firemní kultury společnosti

Lenka Pavlíčková
+420 733 657 322

Ref. č: 9805/PMP
Aktuality: Odborníci odborníkům