Našich 25 let zkušeností k vaší úspěšné kariérní cestě
Vrcholový management

Plant Manager

•Řízení veškerých aktivit výrobního závodu a jejich další rozvoj
•Stanovení firemních cílů a strategie pro jejich plnění
•Odpovědnost za obchod, výrobu a optimalizaci nákladů
•Reprezentace společnosti a jejích hodnot ve vztahu ke klíčovým zákazníkům a dodavatelům
•Rozvoj vztahů s klíčovými a novými zákazníky
•Vedení a motivace vrcholových zaměstnanců

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9804/GM
Ekonomika a podnikové finance

Plant Controller (Finance Manager)

•Komplexní odpovědnost za finanční řízení společnosti (nákladový a výrobní controlling, závěrka, bilance a výsledovky)
•Plánování rozpočtu a forecastu závodu
•Nastavení efektivních controllingových procesů ve spolupráci s cen-trálou společnosti
•Odpovědnost za dosažení stanovených cílů, profitabilitu společnosti a řízení cash-flow
•Zastupování společnosti v komunikaci s bankami a státními institu-cemi: treasury, daně, legislativa
•Úzká spolupráce s vedením společnosti, reporting na lokální a regio-nální úrovni
•Vedení týmu finančního oddělení a jeho další rozvoj

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9802/PC
Vrcholový management

Country Manager CZ & PL

• Strategické řízení společnosti v regionech CZ a PL
• Určování a rozvoj firemní strategie
• Reprezentace společnosti vůči zákazníkům, institucím…
• Finanční, personální a obchodní plánování
• Rozvoj vztahů s klíčovými a novými zákazníky
• Vyhledávání nových obchodních příležitostí
• Sledování potřeb zákazníků a zajištění jejich realizace

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9805/CM
Kvalita a kontrola jakosti

QUALITY DIRECTOR

• Kontrola dodržování systému kvality ve výrobním závodě
• Implementace nápravných opatření
• Řízení a motivace týmu cca 50 podřízených
• Vyhodnocování a sestavování kvalitativních výsledků
• Řešení reklamací (koordinace oblasti zákaznických, dodavatelských a interních reklamací)
• Komunikace se zákazníky a dodavateli
• Optimalizace kvalitativních procesů vedoucí ke snížení zmetkovosti
• Úzká spolupráce s ostatními odděleními společnosti
• Spolupráce při plánování a realizaci nových projektů
• Reporting řediteli závodu

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9805/QM
Personalistika a lidské zdroje

Talent Sourcer

Vedení projektů ve spolupráci s konzultantem
Volba strategie, jak a kde vyhledat vhodné kandidáty
Vyhledávání kandidátů pro střední a top management
Vyhodnocování vhodnosti uchazečů na dané pozice a jejich správa v
interní databázi
Aktivní oslovování kandidátů s pracovními příležitostmi, domlouvání
pohovorů a prezentací, organizace kalendářů
Zastřešení administrativy projektu a delegování dílčích úkolů našim HR Trainee
Udržování veškeré dokumentace v kompletním stavu
Individuální přistup k jednotlivým projektům a myslet nejen na své
projekty, ale hrát za celý tým

Kateřina Klímová
+420 734 346 663

Ref. č: 907.160 R
Technika, elektrotechnika a vývoj

Verifikační a validační inženýr pro mechatronické systémy

• Analýza požadavků a následné plánování příslušných testů v oblasti mechatronických systémů pro automobilový průmysl
• Implementace funkčních, environmentálních a integračních testů pod testovacím plánem
• Návrh a výběr vhodného testovacího prostředí podle testovacích strategií
• Realizace a řízení několika testů pomocí HiL (Hardware-in-the-loop) testovacího prostředí
• Vyčíslení, zdokumentovaní a komunikace výsledků v rámci mezinárodního projektového týmu
• Sledovaní a financovaní časového plánu v projektovém rozpočtu

Kateřina Klímová
+420 734 346 663

Ref. č: 908.039
Aktuality: Odborníci odborníkům