Našich 25 let zkušeností k vaší úspěšné kariérní cestě
Služby

Obchodní ředitel

• Vedení týmu obchodních zástupců
• Odpovědnost za přípravu obchodní strategie a její naplňování
• Vytváření a udržování obchodních vztahů
• Proaktivní vyhledávání nových zákazníků a obchodních příležitostí
• Zpracování reportů a analýz, cenových kalkulací a nabídek
• Pravidelná kontrola plnění nastavených KPIs
• Analýza trhu, získávání marketingových a obchodních informací
• Spolupráce s ostatními odděleními

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9808/KAM
Personalistika a lidské zdroje

HR Manager

Vedení týmu 10 podřízených, jejich rozvoj a podpora v odborném růstu
Vytvoření strategického HR plánu
Zajišťování vzdělávání a dalšího rozvoje pracovníků, tvorba koncepcí ve vzdělávání
Podpora manažerů při zavádění změn, posilování jejich vůdčích schopností
Nastavení a udržování efektivní komunikační sítě mezi jednotlivými zaměstnanci
Tvorba hodnotících a benefitních systémů, motivace pracovníků
Výběrová řízení, onboarding
Komunikace napříč společností, úzká kooperace s vedením společnosti
Pravidelný reporting na ředitele a na centrálu společnosti v zahraničí

Lucie Dušková
+420 734 346 663

Ref. č: 9811/HRM
Výroba a průmysl

Process Engineer

•Navrhování a zavádění efektivních postupů výroby
•Návrhy uspořádání strojů, toku materiálu, návaznosti výroby a souvisejících procesů
•Kontrola dodržování technologických postupů a jejich neustálé ověřování a zlepšování
•Realizace technologických změn
•Správa technické dokumentace a změnové řízení
•Návrhy a implementace zlepšovacích procesů
•Inovační projekty
•Podpora při návrhu nových výrobních linek

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9811/GPE
Prodej a obchod

Key Account Manager

•Plánování prodeje a rozvoj obchodních aktivit ve svěřeném regionu
•Obchodně akviziční činnost
•Péče o stávající portfolio klíčových zákazníků
•Budování a udržování stabilní obchodní sítě
•Realizace obchodních cílů (tvořené ve spolupráci s vedením společnos-ti)
•Spolupráce na posílení pozice skupiny na trhu
•Řízení a monitoring marketingových, prodejních a distribučních aktivit
•Návrh a zavedení strategie prodeje
•Sledování a analýza trhu

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9810/KAM
Logistika a doprava

Ředitel závodu

Komplexní odpovědnost za výstavbu a uvedení celého závodu do provozu
Odpovědnost za následný provoz, výkonnosti výroby, kvality výrobků, kontroly atd.
Pravidelný reporting všech klíčových údajů mateřské společnosti
Identifikace osvědčených postupů v řízení výroby a jejich zavádění
Průběžné sledování procesů s cílem zajistit optimalizační potenciál v celém hodnotovém řetězci
Provádění strategií v souladu s pokyny a vizemi mateřské společnosti, zajištění jasného souladu a zaměření
Zajištění dodržování všech bezpečnostních postupů v závodě
Integrující, důvěryhodná, vděčná a obezřetná spolupráce s vedením a zaměstnanci
Disciplinované, profesionální a zároveň motivující vedení zaměstnanců
Průběžná optimalizace, neustálé zlepšování celkového obrazu závodu ve všech oblas-tech (stroje a personál)
Zastoupení společnosti

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9810/WL
Personalistika a lidské zdroje

HR Trainee

-Aktivní vyhledávání kandidátů na pozice vyššího managementu a specialistů
-Ukládání jejich CV do databáze a následně jejich zpracovávání
-Občasné vytvoření inzerátů a umístění na web
-K tomu patří i vyřizování e-mailů a drobné překlady krátkých textů

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9709/HRT
Aktuality: Odborníci odborníkům