O nás

Již přes dvacet let působíme v České republice v oblasti Executive Search. Za tu dobu jsme si vybudo-
vali významnou síť klientů a stali jsme se klíčovým hráčem na trhu. Specializujeme se především na
manažerské a strategické pozice v automotive, strojírenské výrobě, logistice a v retail.
Našim klientům poskytujeme také Management Consulting a Market Mapping, aby i díky nám doká-
zali posílit pozici na trhu, úspěšně rozšířit stávající konkurenční výhodu a dosáhnout ziskového růstu.
Ve spolupráci s naší mateřskou společností v Německu vydáme již řadu let studie odměňování zamě-
řené především na vedoucí pracovníky.


Leading by #WePowerement

Sledujte náš jobportal!
Ekonomika a podnikové finance

Financial Controller

• Sledování rozpočtu, jeho plnění, management nákladů
• Sestavování nákladových a výrobkových kalkulací a jejich kontrola
• Zpracování reportů, analýz a jejich vyhodnocení pro management společnosti
• Podílení se na vypracování měsíčních, kvartálních, ročních závěrek a konsolidací
• Úzká spolupráce s kolegy z ostatních oddělení

Markéta Uhlíková
+420 605 865 173

Ref. č: 9911/FC
Stavebnictví a reality

BRANCH MANAGER Praha

• Jednání se zákazníky, obstarávání zakázek
• Zajištění nabídek a kontrola kalkulací
• Zpracování a kontrola smluv o dílo
• Zajištění a kontrola řádného provádění staveb
• Výběr subdodavatelů
• Kontrola rozpočtu oblasti, sledování nákladů a výnosů, měsíční bilance
• Reklamační řízení
• Vedení a rozvoj týmu - motivace, stanovení cílů, školení
• Plánování a koordinace kapacit – zaměstnanci a stroje
• Dodržování compliance společnosti
• Reprezentace společnosti

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 9910/BMP
Prodej a obchod

Obchodní ředitel CZ/ SK – laboratorní technika

VAŠÍM PRVOŘADÝM ÚKOLEM BUDE:
• Udržování dobrých vztahů s obchodními partnery
• Řízení obchodního týmu
• Udržování stabilní obchodní sítě a akvizice nových obchod-ních partnerů
• Prosazování a propagace značky na trhu
• Zajištění plánovaných finančních obratů
• Dohled nad celkovým chodem obchodní kanceláře – 1O lidí
• Reporting jednateli společnosti

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 9910/SMP

Chcete mít přehled o všech aktualitách
a otevřených pozicích?


Sledujte náš LinkedIn
Kienbaum CZ &SK

Aktuality, Novinky


Compensation Consulting
Studie odměňování vedoucích pracovníků a zaměstnanců v ČR
Studie odměňování v České republice pro rok 2020
Platy v České republice stouply v průměru o 3,5%
Salary Development Forecast
2020