Našich 25 let zkušeností k vaší úspěšné kariérní cestě
Ekonomika a podnikové finance

FINANCIAL CONTROLLER

Sledování rozpočtu a jeho plnění
Management nákladů
Zpracování reportů, analýz a jejich vyhodnocení pro management společnosti
Sestavování nákladových, výrobkových kalkulací a jejich kontrola
Podílení se na vypracování měsíčních, kvartálních, ročních závěrek a konsolidací
Úzká spolupráce s kolegy z ostatních oddělení na lokální i mezinárodní úrovni

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9807/FC.
Vrcholový management

GENERAL MANAGER

• Strategické řízení závodu
• Odpovědnost za provoz celého závodu
• Vedení a motivace manažerského týmu – finance, HR, výroba, logistika, kvalita, engineering, údržba
• Kontrola a řízení nákladů (zisk a ztráta, náklady na závod, peněžní tok)
• Zajištění požadovaných standardů kvality výroby, včasnosti, dodávek a bezpečnosti práce
• Zvyšování produktivity práce a zlepšování procesů
• Jednání s klíčovými zákazníky společnosti
• Reporting centrále společnosti

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 908.082
Farmacie

Vedoucí a spolumajitel lékárny

• Vedení provozu lékárny
• Spolupráce na celém procesu zřizování lékárny
• Vedení zaměstnanců lékárny
• Zajištění ekonomické a administrativní činnosti spojené s
chodem lékárny
• Podílení se na firemní operativě
• Obchodní jednání

Kateřina Klímová
+420 734 346 663

Ref. č: 444VL+
Vrcholový management

PLANT MANAGER

• Strategické řízení firmy – stanovení firemních cílů a strategie pro jejich plnění (obrat, profit, podíly na trhu)
• Řízení veškerých aktivit výrobního závodu a jejich další rozvoj
• Vytváření podmínek pro zlepšování produktivity výrobních procesů
• Řízení, koordinace, motivace a kontrola výsledků práce vr-cholového managementu
• Identifikace, vyhodnocení a vykazování rizik, spolupráce na neustálém zlepšování závodu
• Zajištění požadovaných standardů kvality výroby
• Reprezentace společnosti a jejích hodnot ve vztahu ke klíčo-vým zákazníkům, dodavatelům a dalším partnerským sub-jektům
• Operativní řešení krizových a problematických situací se zákazníky a dodavateli
• Rozvoj firemní kultury společnosti

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 9805/PMP+
Personalistika a lidské zdroje

Talent Sourcer

Vedení projektů ve spolupráci s konzultantem
Volba strategie, jak a kde vyhledat vhodné kandidáty
Vyhledávání kandidátů pro střední a top management
Vyhodnocování vhodnosti uchazečů na dané pozice a jejich správa v
interní databázi
Aktivní oslovování kandidátů s pracovními příležitostmi, domlouvání
pohovorů a prezentací, organizace kalendářů
Zastřešení administrativy projektu a delegování dílčích úkolů našim HR Trainee
Udržování veškeré dokumentace v kompletním stavu
Individuální přistup k jednotlivým projektům a myslet nejen na své
projekty, ale hrát za celý tým

Kateřina Klímová
+420 734 346 663

Ref. č: 907.160a
Informační technologie

IT MANAGER INDUSTRY 4.0

• Vedení oddělení IT, robotizace, automatizace a AI
• Vedení seniorních týmů, jejich motivace a rozvoj v odborném růstu
• Odpovědnost za rozpočet IT oddělení
• Aktivni účast na lokálních i mezinárodních IT projektech, uzká spolupráce
s firemní centrálou v zahraničí
• Podílení se na dalším rozvoji automatizace a robotizace ve výrobě
• Sledování nových trendů v oblasti IT a průmyslu 4.0
• Zodpovědnost za nákup IT vybavení
• Zajištění IT bezpečnosti
• Reporting managementu společnosti

Kateřina Klímová
+420 734 346 663

Ref. č: 971/ITIa
Aktuality: Odborníci odborníkům