Našich 25 let zkušeností k vaší úspěšné kariérní cestě
Marketing

Digital Marketing Consultant

Rozvoj procesů digitálních marketingových kampaní pro místní a mezinárodní zákazníky a trhy
Vytváření koncepce přímých marketingových cest napříč kanály a daty s vysokým stupněm automatizace a personalizace s cílem získat nové potenciální zákazníky a posílit Up- / Cross-Selling
Nastavení a provoz digitálních marketingových kampaní (PPC, PPL)
Poradenství jednotlivým zemím v operativních a strategických otázkách týkajících se marketingové automatizace a výkonnostního marketingu
Podílení se na tvorbě marketingového obsahu a návrhu řešení SEO

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9809/DMC
Personalistika a lidské zdroje

HR Trainee

-Aktivní vyhledávání kandidátů na pozice vyššího managementu a specialistů
-Ukládání jejich CV do databáze a následně jejich zpracovávání
-Občasné vytvoření inzerátů a umístění na web
-K tomu patří i vyřizování e-mailů a drobné překlady krátkých textů

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9709/RE
Prodej a obchod

Referent zákaznické podpory pro rumunský trh / Customer Service Specialist with Romanian and communicative English

• Telefonická a emailová komunikace s klienty (poradenství a podpo-ra);
• Prezentace produktů společnosti a podpora při uvádění nových výrobků na trh;
• Budování, rozvoj a udržování pozitivních a trvalých vztahů se zá-kazníky;
• Monitorování procesu prodeje, termínů a plateb;
• Spolupráce s celým týmem společnosti;
• Pravidelná komunikace s vedoucím projektu;
• Dokumentace spolupráce se zákazníkem v ERP sytému společnosti;
• Plnění stanovených obchodních cílů;
• Péče o profesionální vystupování společnosti;
• Zajištění administrativní podpory obchodního oddělení.

Lucie Dušková
+420 731 890 944

Ref. č: 9809/CSS
Prodej a obchod

SPECIALISTA PODPORY PRODEJE

• Telefonická a emailová komunikace s klienty (poradenství a podpora)
• Prezentace produktů společnosti a podpora při uvádění nových výrobků na trh
• Budování, rozvoj a udržování pozitivních a trvalých vztahů se zákazníky
• Monitorování procesu prodeje, termínů a plateb
• Spolupráce s celým týmem společnosti
• Dokumentace spolupráce se zákazníkem v ERP systému společnosti
• Plnění stanovených obchodních cílů
• Péče o profesionální vystupování společnosti
• Zajištění administrativní podpory obchodního oddělení

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 9809/ISS
Strojírenství

INVESTIČNÍ MANAŽER

- Zodpovědnost za řízení investičních projektů – investice do strojového parku a jiných zařízení, budov, výrobních linek a technologií apod. z finančního, časového a technického či technologického hlediska (výběr, příprava, zpracování, vyhodnocení nabídek, smlouvy, přebírání a odevzdání zařízení/prostor do užívání adekvátnímu oddělení)
- Facility management
- Úzká spolupráce s výrobními provozy
- Komunikace s investičním oddělením v centrále společnosti
- Komunikace s dodavateli
- Reporting řediteli společnosti
- Projektový management

Andrea Kalinová
+420 737 246 691

Ref. č: 9809/IMS
Ekonomika a podnikové finance

Financial Manager

Zodpovědnost za sestavování finančních plánů, rozpočtů, výkazu
cash flow
Sledování rozpočtu, jeho plnění, management nákladů
Zpracování reportů, analýz a jejich prezentace mateřské společnosti
Podílení se na strategickém rozvoji společnosti
Sestavování nákladových, výrobkových kalkulací a jejich kontrola
Úzká spolupráce s vedením na finančním řízení společnosti
Zodpovědnost za dodržování účetních pravidel a standardů

Sabina Vobecká
+420 734 140 118

Ref. č: 9807/FM
Aktuality: Odborníci odborníkům