Executive Search

Hledáme klíčové zaměstnance pro vaši firmu s maximálním nasazením. V průběhu desetiletí jsme vám, našim klientům, našli tisíce perfektních kandidátů převážně v automobilovém, výrobním, logistickém a maloobchodním prostředí.

Značka Kienbaum představuje úroveň kompetencí, která se neustále prokazuje v každém novém zadání a je vyjádřena hlubokými znalostmi a pochopením našich konzultantů. Protože jsme odborníky na prostředí pracovního trhu a specifika našich klientů, víme také, jakým výzvám čelíte. Proto vám můžeme poskytnout spolehlivou a včasnou pomoc při hledání klíčových pracovníků pro vaši firmu. Zaručujeme obzvláště vysoký stupeň spolehlivosti vzájemného výběru mezi klientem a kandidátem prostřednictvím přizpůsobeného použití diagnostických procesů.

Ve srovnání s našimi konkurenty je jedinečnou přidanou hodnotou náš přístup k sítím, které sahají napříč celou řadou poradenských jednotek společnosti Kienbaum - daleko nad rámec běžných databází výkonného vyhledávání dostupných na trhu. Díky naší mezinárodní přítomnosti pro vás obsazujeme pozice na nejvyšší úrovni ve všech hlavních regionech světa - a také používáme naše celosvětové sítě k přilákání zdrojů mezinárodního managementu pro váš místní trh.

Pokud chcete najít ty nejlepší zaměstnance pro vaši firmu rychle a bez starostí, kontaktujte nás.