Compensation

Pomáháme vám při rozhodování o mzdách a benefitech vašich zaměstnanců. Společnost Kienbaum pozorně sleduje vývoj personálních nákladů v České republice již více než 20 let.

Mzdové náklady a systém benefitů jsou rozhodujícími faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost a také investiční možnosti každé společnosti. Aby byl zajištěn dlouhodobý úspěch na trhu, musí být pravidelně kontrolována struktura a velikost nákladů práce a přizpůsobovány tržním podmínkám. Navíc v letošním roce je trh výrazně ovlivněn omezeními propojenými s COVID-19.

Zúčastněte se našeho průzkumu a zjistěte, jak se dopady těchto omezení projeví v oblasti odměňování. Výsledky našeho detailního průzkumu Vám pomohou při strategickém rozhodování v oblasti Compensation & Benefits.

Statisticky pro vás analyzujeme data u více než 80 pracovních pozic napříč celou organizační strukturou společnosti - od dělnických pozic, přes různé specialisty až po vedoucí pozice. Zaměřujeme se na retailový, logistický a především výrobní segment s významným zastoupením automotive společností. Studie je členěna regionálně dle jednotlivých krajů, dále dle velikosti obratu a počtu zaměstnanců.

Statistická analýza dat je v gesci našich odborníků oddělení ve Vídni z divize pod názvem Compensation & Benefits. Studie pracuje se statistickými pojmy jako medián, průměr, horní a dolní kvartil. Výsledky jsou dostupné v české, německé i anglické jazykové verzi.

Pokud chcete mít náskok před konkurencí, přejděte na: https://bit.ly/KienbaumStudieOdmenovani21.