Studie odměňování v České republice pro rok 2020

Kienbaum Praha  zveřejnila „Studii odměňování v České republice pro rok 2020“.

Kienbaum-Studie:

Platy v České republice stouply v průměru o 3,5%

 

Praha 2020. Platy v České republice v minulém roce vzrostly v průměru o 3,5%. Právě zveřejněná studie odměňování společnosti Kienbaum pro rok 2020 přehledně a detailně představuje výši odměňování na více jak 70 pozicích. Detailní analýza poradenské společnosti Kienbaum Praha a jejich kolegů z Vídně zobrazují údaje z více jak 100 společností různých velikostí a různých branží.

Studie zobrazuje výši reálných mezd v jednotlivých regionech České republiky.

Pohyblivá složka mzdy roste
Výsledky studie dokládají, že mzda 86% ředitelů a 72% vedoucích pracovníků obsahuje pohyblivou složku mzdy. Pracovníci na nižších manažerských úrovních pobírají z 60% pohyblivou složku mzdy, odborní poracovníci ze 40% a 21% specialistů. Více jak polovina zůčastněných firem má více jak 250 kmenových zaměstnanců.

Ředitelé společností a předsedové představenstva si loni v průměru vydělali 3.062 TKč, včetně bonusu. Roční bonus se u této sledované pozice pohyboval mezi 680 - 860 TKč.

Další benefity:  Stále vládnou služební vozy
Služební vůz je v České republice, stejně jako v minulých letech, nejoblíbenější benefit k roční mzdě. Na tento nejoblíbenější benefit se může těšit 93% ředitelů společností, 48% členů managementu a 13% vedoucích pracovníků. Pořizovací cena služebního vozu pro ředitele společnosti činí v průměru 1.185.000,- Kč. U členů managementu činí tato částka 835.000,- Kč a u vedoucích pracovníků činí požizovací cena 633.000,- Kč. „Na prvním místě v oblíbenosti jsou vozy skupiny VW, následovány značkou ŠKODA. U členů managementu je na prvním místě značka ŠKODA“, dodávají Petr Hruška a Ondřej Rutkovský..

Podle poradenské společnosti Kienbaum více jak 40% dotazovaných společností v České republice vídí jako problamatické nedostatek pracovníků na trhu práce stejně jako úroveň jejich odborných znalostí a vzdělanosti. Celkově 47% společností hodnotí tuto aktuální situaci jako zcela nedostatečnou. U otázky vzdělanosti leží hodnota nespokojenosti na 14%.


V případě vašich dotazů ke Studii odměňování České republiky pro rok 2019 jsou Vám k dispozici Petr Hruška a Ondřej Ruktovský. Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle: Kienbaum Praha +420 224 948 168.

www.kienbaum.com www.kienbaum.cz


Kienbaum. Inspirierend. Anders.

Kienbaum Consultants International je poradenská společnost, kde lidé stojí ve středu poradenského portfolia.

Kienbaum se specializuje na propojení a pohyb mezi člověkem a organizací a pomáhá pozitivním změnám.

Kienbaum se spacializuje na oblasti Executive Search, Human Capital Services, Change Management a Komunikaci. Mezioborové poradenské týmy profitují z desetilých poradenských zkušeností stejně jako z odborné znalosti jednotlivých branží a při svých návrzíci a analýzách se mohou opřít o výsledky výzkumného ústavu společnosti. Společnost Kienbaum byla v Německu založena před více jak 70 lety a dodnes je vedena  jako rodinná a partnersky řízená organizace. Poradenská společnost Kienbaum má své sídlo v Kolíně nad Rýnem a mimo Německo má vlastní pobočky ve 14 zemích na 4 kontinentech.

Zakoupit výsledky studie můžete zde: VÝSLEDKY STUDIE ODMĚŇOVÁNÍ 2020

 

 

Pro další informace se obraťte na :

Mag. Alfred Berger                                              Petr Hruška

Tuchlauben 8, 1010 Wien                                   Lazarská 5, 110 00 Praha

Fon: +43 1 53 35 188-21                                   +420 224 948 168

www.kienbaum.at                                               www.kienbaum-jobportal.cz