Studie odměňování v České republice pro rok 2019

Kienbaum Praha a Vídeň zveřejnily „Studii odměňování v České republice“.

Kienbaum-Studie:

Platy v České republice stouply v průměru o 5%

  1. Ředitelé společností vydělávají v průměru 3.779.000 Kč za rok
  2. Bonusový systém odměňování je u ředitelů a manažerů velmi rozšířený
  3. Služební vůz je stále nejoblíbenější forma dodatečné odměny

 

Praha/Vídeň, 1.dubna 2019. Platy v České republice v minulém roce vzrostly v průměru o 5%. Právě zveřejněná studie odměňování společnosti Kienbaum pro rok 2019 přehledně a detailně představuje výši odměňování na více jak 70 pozicích. Detailní analýza poradenské společnosti Kienbaum Praha a jejich kolegů z Vídně zobrazují údaje z více jak 80 společností různých velikostí a různých branží. „V současné době vydělávají ředitelé společností v České republice, včetně bonusové složky, průměrně 3.779.000,- Kč za rok“, komentují Petr Hruška, ředitel pobočky v České republice společně s Alfredem Berger, vedoucím divize Odměňování a Performance Managementu v Kienbaum Vídeň. Odměna členů managementu činí v průměru 1.442.000,- Kč a vedoucích pracovníků 746.000,- Kč. Pracovníci na nižších úrovních a odborní pracovníci vydělávají v průměru 480.000,- Kč či 416.000,- Kč.

Pohyblivá složka mzdy roste
Výsledky studie dokládají, že mzda 82% ředitelů a 69% vedoucích pracovníků obsahuje pohyblivou složku mzdy. Pracovníci na nižších manažerských úrovních pobírají z 58% pohyblivou složku mzdy, odborní poracovníci ze 42% a 22% specialistů. Ředitelé společností obrdží jako roční bonus v průměru 880.000,- Kč, vedoucí pracovníci si zvýší svůj roční příjem o 197.000,- Kč a u pracovníků na nižších manažerských úrovních činí roční bonus 115.000,- Kč. Odborní pracovníci a specialisté si polepší v rozmezí od 54.000,- Kč do 58.000,- Kč.

Další benefity:  Stále vládnou služební vozy
Služební vůz je v České republice, stejně jako v minulých letech, nejoblíbenější benefit k roční mzdě. Na tento nejoblíbenější benefit se může těšit 93% ředitelů společností, 48% členů managementu a 13% vedoucích pracovníků. Pořizovací cena služebního vozu pro ředitele společnosti činí v průměru 1.145.000,- Kč. U členů managementu činí tato částka 815.000,- Kč a u vedoucích pracovníků činí požizovací cena 623.000,- Kč. „Na prvním místě v oblíbenosti jsou vozy skupiny VW, následovány značkou ŠKODA. U členů managementu je na prvním místě značka ŠKODA“, dodávají Petr Hruška a Alfred Berger.

Podle poradenské společnosti Kienbaum více jak 40% dotazovaných společností v České republice vídí jako problamatické nedostatek pracovníků na trhu práce stejně jako úroveň jejich odborných znalostí a vzdělanosti. Celkově 47% společností hodnotí tuto aktuální situaci jako zcela nedostatečnou. U otázky vzdělanosti leží hodnota nespokojenosti na 14%. Celých 84% společností očekává i v roce 2019 zvýšenou poptávku po kvalifikovaných pracovnících.


V případě vašich dotazů ke Studii odměňování České republiky pro rok 2019 jsou Vám k dispozici Petr Hruška či Mag. Alfred Berger. Můžete nás kontaktovat na telefonních číslech: Kienbaum Praha +420 224 948 168, Kienbaum Wien: +43 1 533 51 88-21.

www.kienbaum.com


Kienbaum. Inspirierend. Anders.

Kienbaum Consultants International je poradenská společnost, kde lidé stojí ve středu poradenského portfolia.

Kienbaum se specializuje na propojení a pohyb mezi člověkem a organizací a pomáhá pozitivním změnám.

Kienbaum se spacializuje na oblasti Executive Search, Human Capital Services, Change Management a Komunikaci. Mezioborové poradenské týmy profitují z desetilých poradenských zkušeností stejně jako z odborné znalosti jednotlivých branží a při svých návrzíci a analýzách se mohou opřít o výsledky výzkumného ústavu společnosti. Společnost Kienbaum byla v Německu založena před více jak 70 lety a dodnes je vedena  jako rodinná a partnersky řízená organizace. Poradenská společnost Kienbaum má své sídlo v Kolíně nad Rýnem a mimo Německo má vlastní pobočky ve 14 zemích na 4 kontinentech.

Zakoupit výsledky studie můžete zde: VÝSLEDKY STUDIE ODMĚŇOVÁNÍ 2020

Objednávka pro sběr dat na rok 2020 zde: SBĚR DAT 2020

Pro další informace se obraťte na :

Mag. Alfred Berger                                              Petr Hruška

Tuchlauben 8, 1010 Wien                                   Lazarská 5, 110 00 Praha

Fon: +43 1 53 35 188-21                                   +420 224 948 168

www.kienbaum.at                                               www.kienbaum-jobportal.cz