Compensation Consulting

  • Studie k odměňování vedoucích pracovníků a zaměstnanců v ČR 
  • Benchmark v oblasti odměňování podle individuálních potřeb a požadavků

Mzdové náklady a systém benefitů jsou rozhodujícími faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost a investiční možnosti každé společnosti. Navíc v letošním roce je trh výrazně ovlivněn omezeními spojenými s COVID-19. Zúčastněte se našeho průzkumu a zjistěte, jak se dopady těchto omezení projeví v oblasti odměňování. Výsledky našeho detailního průzkumu Vám pomohou při strategickém rozhodování v oblasti Compensations & Benefits.

Společnost Kienbaum pozorně sleduje vývoj personálních nákladů v České republice již více než 20 let. Studie pracuje se statistickými pojmy jako medián, průměr, horní a dolní kvartil. 

Statisticky analyzujeme data u více než 80 pracovních pozic napříč celou organizační strukturou společ-nosti - od dělnických pozic, přes specialisty až po vedoucí pozice. Zaměřujeme se především na výrobní, výrobně-obchodní, retailový a logistický segment. Studie je členěna regionálně dle jednotlivých krajů, dále dle velikosti obratu a počtu zaměstnanců.

Statistická analýza dat je v gesci našich odborníků ve Vídni z divize Compensations & Benefits. Kienbaum má snadno použitelnou metodiku se standardizovanými profily, které zaručují analýzu šitou na míru.

Kromě výstupu z průzkumu mohou účastníci získat individuální přístup do online aplikace odměňovacího portálu. Tento analytický nástroj vám rychle a snadno vygeneruje údaje podle vašich potřeb. Výsledky jsou dostupné v české, německé i anglické jazykové verzi.

Pro získání studie vyplňte náš dotazník zde: bit.ly/KienbaumStudieOdmenovani21.