Senior Consultant Executive Search

Tento inzerát je dostupný v jazyce:  čeština

Senior Consultant Executive Search

Společnost Kienbaum patří mezi přední HR poradenské společnosti v Ev-ropě. Našim posláním je dát lidem a organizacím budoucnost – z 23 kanceláří ve 13 zemích světa již více než 75 let.

Pracujeme v oblasti Executive Search, Management Diagnostics a Compensation Consulting již 26 let a spolupracujeme se zákazníky v České republice a celém regionu CEE.

V rámci naší růstové strategie hledáme (Senior) Konzultanta, který by se k nám připojil a obohatil tak náš úspěšný Executive Search tým.

Budete mít klíčovou roli při hledání a obsazování top manažerů a také při budování dlouhodobé spolupráce s našimi mezinárodními klienty. Spolu se zavedeným týmem konzultantů a špičkovým research týmem využijete své znalosti k tomu, abyste zvládli složité rozhodovací výzvy, kterým bude-te při výkonu práce čelit.

Chcete se dále rozvíjet a nebojíte se postavit výzvám v rychle se měnícím prostředí, kdy hlavní prioritou pro vás bude práce na Executive Search projektech pro naší rostoucí klientskou základnu? Pak je tato pozice pro vás skvělou příležitostí.

Description of the position:

• zodpovědnost za vybudování a rozvoj klientské sítě prostřednictvím získávání a vykonávání Executive Search projektů se zaměřením na průmyslový segment a/nebo funkci
• spolupráce s research týmem na výběru nejlepší strategie pro získávání zdrojů pro identifikaci, aktivní oslovení a hodnocení kandidátů na top manažerské pozice a shromažďování informací o situaci na trhu
• poradenství pro klienty i kandidáty, plánování pravidelných kontaktních schůzek a udržování vztahů
• zajišťování aktivní podpory Kienbaum Prague v PR, například prostřednictvím přednášek na obchodních institucích, univerzitách nebo ve specifických průmyslových seskupeních

We expect:

• VŠ vzdělání (magisterský titul)
• minimálně 3 roky zkušeností v rychle se rozvíjejícím podnikatelském prostředí, ideálně v Executive Search, Consulting nebo jiných (B2B) sektorech profesionálních služeb
• zkušenost s rozvojem podnikání při získávání a udržování vztahů s novými klienty
• počáteční klientskou síť, na které lze stavět a preference pro určité průmyslové odvětví podložené odbornými znalostmi o trendech na trhu a schopnost těchto znalostí využít k rozvoji obchodu
• prokazatelné dovednosti v projektovém řízení, schopnost pracovat na více úkolech samostatně, ale i v týmu
• energickou, proaktivní povahu, být motivovaný pro změnu a rozvoj v oblasti Executive Search
• mimořádně dobré komunikační dovednosti (písemné i ústní) v českém a anglickém jazyce

We offer:

• práci v jedné z nejúspěšnějších společností v Executive Search v ČR
• možnost pracovat na projektech napříč průmyslovými sektory
• odpovídající finanční ohodnocení

Place of work:

Hlavní město Praha/Hlavní město Praha


Odpověď na inzerát:

Pro odpověď na inzerát je nutné se nejprve přihlásit.